Izbornik Zatvoriti

zamisao

Stvarnost i uverenja

Religija u sebi nosi notu mističnog, metafizičkog, nadrealnog. Potrebno je verovati u stvari koje ne vidimo, a koje su izvan našeg čulnog iskustva. Verovatno ne samo zbog toga, religiozni ljudi su neretko skloni tome da poveruju u čudne, a ponekada i sasvim nelogične ideje. Prihvatanje stvari zdravo za gotovo uvek je nosilo sa sobom rizik ne samo da budemo prevareni, već i da, samim tim što prihvatimo neistinu, živimo po pravilima koja nam ne odgovaraju, a kao krajnji ishod – pod pretpostavkom da postoji Bog koji nudi spasenje – možemo izgubiti i večnost za koju smo sazdani.

Kao čovek koji veruje u istinitost Svetog pisma, koje se smatra odrazom direktnog Božijeg uticaja, sklon sam tome da poverujem izjavama koje u Pismu nalazim. Međutim, to ne znači da treba da isključim mozak i ne razmišljam o značenju pročitanog.

Podelite sa prijateljima

Zatočenici sopstvenih predstava

U ovakvom svetu, u kojem vlada greh, nije lako doći do predstave o Bogu. Odsustvo neposredne komunikacije i nemogućnost da Ga detektujemo svojim čulima stvara nam veliki problem u formiranju ispravnih predstava o Njemu. Kada bismo, recimo, mogli direktno da Ga vidimo, ateizam bi se sveo na mentalni poremećaj. Kao što niko normalan ne negira postojanje čoveka kojeg viđa svaki dan, tako niko ne bi mogao ni da negira postojanje Boga. Ali, u okolnostima u kojima živimo, rasprava o samom postojanju bića koje je sve stvorilo postaje sasvim logična, a možda čak i opravdana.

Međutim, čak i kod onih koji „u nešto” veruju postoje različita gledišta o objektu njihove vere. Postoji verovanje u jednog ili više bogova, verovanje da je u pitanju ličnost, princip ili sila, mnoge rasprave vode se o Njegovoj prirodi, a kada dođemo na područje tumačenja Njegove volje i Njegovih objava, nemoguće je nabrojati sva verovanja koja postoje.

Iz naših stavova o Bogu proizilazi ne samo način kako se odnosimo prema Njemu, nego i sveukupno ponašanje u svetu u kojem živimo. Od predstave o svom poreklu i svrsi postojanja zavisi način na koji ćemo se postaviti prema svemu ostalom.

Podelite sa prijateljima