Izbornik Zatvoriti

simbolika ramena

Nehotični gresi danas

Pitanje je postavio Ž.N.

„U Božjem Zakonu se pominje grad utočište koje je Bog namenio onima koji su nehotice ubili nekog i da tamo prebivaju dok ne umre prvosveštenik u tom mestu. A nakon njegove smrti su slobodni. I sad me kopka, kako mi koji postojimo danas, možemo da se poredimo sa onima koji su onda počinili nehotičan greh ubistva? Mi danas uopšte ne možemo da se nazovemo nehotični grešnici. Mi smo toliko ogrezli u grehu da nam greh više nije nikakav problem. Čak šta više, on je sastavni deo našeg života. Mislim da mi utočište (na osnovu definicije Božjeg zakona) uopšte i ne zaslužujemo. Ali, sve u svemu zapažanje je vrlo zanimljivo, i veoma mi se sviđa, jedino nisam siguran da li sam dobro razumeo to što ste imali na umu. Šta bi danas predstavljalo utočište, i za koga, i da li možda imate predstavu zašto ih je tada bilo odredjeno šest?”

Nehotični gresi danas

Kada je reč o gradovima utočištima, već se o njima pisalo na ovom sajtu u tekstu Simbolika ramena. Prvih nekoliko pasusa ispod podnaslova „Grad Sihem” govori o simbolici ovih gradova. U Bibliji je najviše o njima rečeno u 35. poglavlju Četvrte knjige Mojsijeve.

Ukratko govoreći, čovek koji nehotično ubije drugog čoveka treba da se skloni u grad utočište. Ukoliko to ne učini, osvetnik ima pravo da ga ubije bez posledica. Po smrti prvosveštenika oni koji su počinili nehotično ubistvo postaju slobodni. Budući da je naš prvosveštenik Hristos (Jevrejima 4:14*), na taj način se šalje poruka da nas Njegova smrt oslobađa od večne osude, koju smo grehom navukli na sebe (Kološanima 1:14*).

S druge strane, naša zaštita od posledica greha je u Bogu (Psalmi 18:2; Jeremija 16:19*).

Podelite sa prijateljima

Simbolika ramena

Kao što je slučaj i sa ostalim simbolima u Bibliji i ramena svoje značenje crpu iz uloge koju imaju u životnim situacijama. Prva asocijacija na ramena obično je nešto što se na njima nosi. Zbog toga ramena ukazuju na teret koji se nosi u fizičkom ili prenesenom značenju.

Teret

Pred kraj svog života Jakov izriče, kako je sam tvrdio, jednu vrstu proročanstva za svoje sinove (1. Mojsijeva 49:1). Za Isahara je rekao: „I vidjev da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi, i plaćaće danak.” (1. Mojsijeva 49:15). Tekst ukazuje da će Isaharovi potomci poneti određeni teret. Međutim, u samom stihu se vidi da teret ne mora da bude samo fizički, jer će oni nositi i breme plaćanja danka.

Ukazujući na ono što se desilo u Misiru Asaf piše: „Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.” (Psalam 81:6, 7). Budući da su robovali u Egiptu, jasno je da ovaj tekst govori o oslobađanju od fizičkih poslova koje je Božiji narod bio primoran da radi, ali i više od toga. U nastavku vidimo da je Bog spreman da pomogne i kada imamo neprilike. Taj teret možda jeste drugačije prirode, ali ga je često mnogo teže nositi od fizičkog.

Podelite sa prijateljima