Izbornik Zatvoriti

Melhisedek

Pomazanje – značenje i primena

Ideja pomazanja, pa samim tim i pomazanika, veoma je zastupljena u tekstovima Starog i Novog zaveta. Iz toga proizilazi da su pomazanje i pomazanik značajni za ceo koncept Pisma. Ujedno, to je dobar povod da pokušamo da odgovorimo na pitanja šta oni predstavljaju i kako bi trebalo da se odnosimo prema njima.

Sasvim je jasno da su pomazanje i miropomazanje povezani, ali iako i danas postoji praksa miropomazanja, u ovom tekstu nećemo se njime baviti. Ovde ćemo se usredsrediti samo na biblijski koncept pomazanja – šta Biblija o njemu govori, kako ga tumači i u određenoj meri primenjuje.

Ovaj članak će više biti zasnovan na starozavetnim tekstovima, jer se koncept pomazanja u Novom zavetu više podrazumeva nego što se objašnjava, ali iako tekstova o pomazanju u Novom zavetu ima manje, oni su obično jasni i značajni kao potvrda da se nije odstupilo od starozavetnih ideja.

Bilo bi dobro da krenemo od samih reči koje Pismo koristi za pomazanje i pomazanika.

Podelite sa prijateljima

Simbolika Melhisedeka – princip onoga što je dato

Uvek su se lomila koplja oko načina tumačenja simbola i slika u Bibliji. Da li nešto može da se tumači u prenesenom smislu? U kojim slučajevima tako može da se tumači? Kako da se odnosimo prema pojedinim elementima u okviru jednog događaja ili slike koje simbolički tumačimo? Ova i slična pitanja ne samo da mogu da stvore konfuziju, nego od odgovora na njih neposredno zavisi samo tumačenje.

Ljudi su skloni da stvaraju pravila, jer to olakšava pristup nekom problemu. Tumačenje simbolike u Bibliji nije izuzetak. Ako imamo formulu, najlakše je ubaciti promenljive i dobiti rezultat. Međutim, u biblijskoj simbolici nije sve tako jednostavno. U Bibliji ne postoji uputstvo za tumačenje. Zbog toga se postavlja pitanje da li možemo da ustanovimo bilo kakva pravila tumačenja, osim par krajnje uopštenih. Jedno od takvih uopštenih pravila je da sam tekst nameće kako nešto treba da se tumači. Drugim rečima, treba koristiti princip samo onoga što je u tekstu dato.

Podelite sa prijateljima