Izbornik Zatvoriti

Hristos

Pouke drugog kušanja

Hristova kušanja u pustinji nisu bila nasumična. Sotona je svakim iskušenjem pokušavao da, nekom od ljudskih slabosti, dovede Hrista u situaciju u kojoj bi načinio pogrešan korak, tj. u kojoj bi učinio ono nešto što nije po Božijoj volji i tako sagrešio. U prvom iskušenju meta je slabost ljudskog tela, u drugom slabost ljudskog uma, a u trećem slabost ljudskog karaktera. Budući da je ovde mogao u potpunosti da osujeti Božije namere za spasenje ljudi – i tako pokaže da Bog nije u pravu – sigurno je da Sotona koristi najjače oružje koje ima, tj. da misli da smo najranjiviji na tim poljima.

Prvo iskušenje se jasno zasniva na našim telesnim potrebama za hranom i preživljavanjem. U trećem iskušenju Đavo čak i ne pokušava da se sakrije, nego udara na želje za vlašću i moći. Drugo iskušenje je, pak, samim tim što se odvija na području uma i načina razmišljanja, najperfidnije.

Pošto se u prvom iskušenju Hristos odbranio Pismom (Matej 4:4*), Sotona u drugom koristi tekstove Pisma protiv Hrista. On pokušava da nametne pogrešnu logiku u shvatanju biblijskog teksta iz kojeg bi izmamio pogrešno postupanje.

Podelite sa prijateljima

Ko će ući u nebesko carstvo?

Čovek se penje stepenicama ka nebu
Stepenice ka nebu

U Jevanđelju po Mateju zapisane su reči koje je Hristos izgovorio pred kraj Besede na gori: „Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.” (Matej 7:21).

Ovakva izjava često nije u skladu s našim predstavama o verskom životu. Mnogi vernici misle da je dovoljno verovati da postoji Bog, ići u crkvu i ustima priznavati Gospoda. Uporedo s tim, neki poslušnost čak smatraju grehom, izjednačavajući je s pokušajem opravdanja delima.

Međutim, ova Hristova izjava jasno postavlja stvari na svoje mesto. Na osnovu nje se može zaključiti da je postupanje po Božijoj volji uslov za ulazak u nebesko carstvo. Iako bi to samo po sebi trebalo da bude jasno, lako se može stvoriti nedoumica. Kako se to slaže s izjavama da se spasavamo verom, a ne delima?

U ovome nam može pomoći jedna druga Isusova izjava iz istog jevanđelja: „I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.” (Matej 18:3). Naravno, ne misli se na dečiji razum, nego na dečiju neiskvarenost, bezazlenost i jednostavnost (1. Korinćanima 14:20)*. Za ulazak u nebesko carstvo je potrebno da se vratimo prvobitnoj čistoti. Potrebno je da se promenimo. Pošto nas je greh deformisao, sada je neophodno da se vratimo u prvobitno stanje.

Podelite sa prijateljima

Pomazanje – značenje i primena

Ideja pomazanja, pa samim tim i pomazanika, veoma je zastupljena u tekstovima Starog i Novog zaveta. Iz toga proizilazi da su pomazanje i pomazanik značajni za ceo koncept Pisma. Ujedno, to je dobar povod da pokušamo da odgovorimo na pitanja šta oni predstavljaju i kako bi trebalo da se odnosimo prema njima.

Sasvim je jasno da su pomazanje i miropomazanje povezani, ali iako i danas postoji praksa miropomazanja, u ovom tekstu nećemo se njime baviti. Ovde ćemo se usredsrediti samo na biblijski koncept pomazanja – šta Biblija o njemu govori, kako ga tumači i u određenoj meri primenjuje.

Ovaj članak će više biti zasnovan na starozavetnim tekstovima, jer se koncept pomazanja u Novom zavetu više podrazumeva nego što se objašnjava, ali iako tekstova o pomazanju u Novom zavetu ima manje, oni su obično jasni i značajni kao potvrda da se nije odstupilo od starozavetnih ideja.

Bilo bi dobro da krenemo od samih reči koje Pismo koristi za pomazanje i pomazanika.

Podelite sa prijateljima