Izbornik Zatvoriti

Eva

Zašto Adam i Eva nisu umrli tog dana kada su zgrešili?

Problem kojim će se ovaj članak baviti tiče se jedne rečenice koju je Bog rekao Adamu prilikom stvaranja čoveka. Celokupno stvaranja opisano je u prvom poglavlju Biblije. Tom prilikom je događajima oko stvaranja čoveka posvećeno svega par stihova (1. Mojsijeva 1:26-29)*. Malo više informacija dobijamo u drugom poglavlju, gde se nalazi i rečenica o kojoj će biti reči.

Pošto je stvorio Adama, i postavio ga u vrt gde je bilo različitog drveća, među kojima su drvo života i drvo poznanja dobra i zla, Bog ga upozorava na ovo poslednje: „I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu; ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.” (1. Mojsijeva 2:16, 17).

Iako Eva još nije bila stvorena od Adamovog rebra, iz kasnijeg teksta možemo da saznamo da je i ona bila obaveštena o tome, jer je ponovila ovu rečenicu u donekle izmenjenom obliku (1. Mojsijeva 3:3)*.

Postavlja se pitanje – logično na osnovu prevoda koji imamo – zašto Adam i Eva nisu umrli tog dana kada su probali plod s drveta poznanja dobra i zla.

Podelite sa prijateljima