Izbornik Zatvoriti

Adam

Stanje grešnog čoveka
– (2. deo: Poreklo) –

U prvom delu teksta bilo je reči o teškoćama da se na ispravan način reaguje u odnosu s Bogom. Naše stanje odvojenosti od Njega, stanje koje nas čini grešnim ljudima, u nama je izgradilo želje i težnje drugačije od onih koje je Bog zamislio za čoveka. Ovakve žudnje nas udaljavaju od Boga, čak i ako bismo želeli da Mu se vratimo. Drugim rečima, da bismo imali dobar odnos s Bogom, potrebno je da se promenimo, a ta promena nije ni jednostavna ni trenutna.

Postoji jedan, često citiran stih u Knjizi proroka Jeremije, koji se (po mom ličnom mišljenju) pogrešno tumači: „Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili ris šare svoje? možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?” (Jeremija 13:23). Na prvi pogled, bez udubljivanja, kako se ovaj stih obično i tumači, stvarno može da se čini da smo nepopravljivo zli i da smo takvi po svojoj prirodi. Ali, pre nego što se posvetimo stihu, da kažemo samo par reči o kontekstu u kojem je napisan.

Celo ovo poglavlje napisano je kao Božija opomena ljudima iz Njegovog naroda, koji će, ukoliko se ne pokaju i ne promene, stradati. Stih koji prethodi malopre citiranom stihu to veoma jasno ilustruje: „Ako li rečeš u srcu svom: zašto me to zadesi? za mnoštvo bezakonja tvojega uzgrnuće se skuti tvoji i obuća ti se skinuti.” (Jeremija 13:22).

Podelite sa prijateljima

Zašto Adam i Eva nisu umrli tog dana kada su zgrešili?

Problem kojim će se ovaj članak baviti tiče se jedne rečenice koju je Bog rekao Adamu prilikom stvaranja čoveka. Celokupno stvaranja opisano je u prvom poglavlju Biblije. Tom prilikom je događajima oko stvaranja čoveka posvećeno svega par stihova (1. Mojsijeva 1:26-29)*. Malo više informacija dobijamo u drugom poglavlju, gde se nalazi i rečenica o kojoj će biti reči.

Pošto je stvorio Adama, i postavio ga u vrt gde je bilo različitog drveća, među kojima su drvo života i drvo poznanja dobra i zla, Bog ga upozorava na ovo poslednje: „I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu; ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.” (1. Mojsijeva 2:16, 17).

Iako Eva još nije bila stvorena od Adamovog rebra, iz kasnijeg teksta možemo da saznamo da je i ona bila obaveštena o tome, jer je ponovila ovu rečenicu u donekle izmenjenom obliku (1. Mojsijeva 3:3)*.

Postavlja se pitanje – logično na osnovu prevoda koji imamo – zašto Adam i Eva nisu umrli tog dana kada su probali plod s drveta poznanja dobra i zla.

Podelite sa prijateljima