Izbornik Zatvoriti

kosti

Simbolika kostiju (Primer osnovne odlike simbolike)

Simbolika, iako se na nju često ne obraća mnogo pažnje, igra značajnu ulogu u Bibliji. Nisu tu u pitanju samo Hristove parabole, pojedine jezičke konstrukcije, obredne radnje, pa čak ni mnogobrojna proročanstva – kojima dominiraju simbolične predstave. Biblijska simbolika može da postoji, skrivena na prvi pogled, i u događajima koji imaju svoju realnu primenu i poruku.

Na primer, na dan Pedesetnice apostol Petar se obraća okupljenim Jevrejima, govoreći da je Hristos, koga su razapeli i ubili, ustao iz mrtvih (Dela apostolska 2:22-24)*. Zatim nastavlja da je to Pismo najavilo, citirajući Davidove reči kako neće doživeti truljenje(Dela apostolska 2:25-28; Psalmi 16:8-11)*. Petar ovde koristi Davida kao sliku Hrista, a njegove reči – bez obzira što mogu da imaju smisla i primene se i u Davidovom životu – primenjuju na nedavne događaje Hristovog vaskrsenja:

Podelite sa prijateljima