Izbornik Zatvoriti

Dva Gospoda

Simbolika Melhisedeka – princip onoga što je dato

Uvek su se lomila koplja oko načina tumačenja simbola i slika u Bibliji. Da li nešto može da se tumači u prenesenom smislu? U kojim slučajevima tako može da se tumači? Kako da se odnosimo prema pojedinim elementima u okviru jednog događaja ili slike koje simbolički tumačimo? Ova i slična pitanja ne samo da mogu da stvore konfuziju, nego od odgovora na njih neposredno zavisi samo tumačenje.

Ljudi su skloni da stvaraju pravila, jer to olakšava pristup nekom problemu. Tumačenje simbolike u Bibliji nije izuzetak. Ako imamo formulu, najlakše je ubaciti promenljive i dobiti rezultat. Međutim, u biblijskoj simbolici nije sve tako jednostavno. U Bibliji ne postoji uputstvo za tumačenje. Zbog toga se postavlja pitanje da li možemo da ustanovimo bilo kakva pravila tumačenja, osim par krajnje uopštenih. Jedno od takvih uopštenih pravila je da sam tekst nameće kako nešto treba da se tumači. Drugim rečima, treba koristiti princip samo onoga što je u tekstu dato.

Podelite sa prijateljima